Rok 2008

Program akce UŽ HO NESOU! aneb O slavném návratu pana Albrechta z Vyšehradu

Program dračích slavností
Trutnov 9.–10. května 2008

Sobota 29. března

UDĚLENÍ PRIVILEGIÍ NA VYŠEHRADĚ
Prolog letošních dračích slavností se odehrál v prostorách památného Vyšehradu. Ve spolupráci s NKP Vyšehrad se 29. března uskutečnil v podzemním sále Gorlice obřad udělení privilegií panu Albrechtovi z Trautenbergu pro založení města Trutnova a okolních vsí. Děkujeme touto cestou paní ředitelce Mgr. Miloslavě Havelkové za pomoc při realizaci našeho projektu.

Pátek 9. května

20:30 hod. | Večer světel v Dračí uličce
V prostoru obnovené Dračí uličky proběhne sborová recitace mantry „Drak nikdy nespí“. Jedná se o částečnou improvizaci, kde se sbor řídí instrukcemi dirigenta podle předem dohodnutých gest. Přijďte si zapálit svoji svíčku do Dračí uličky a spolu s námi prožít pocit, že náš drak nikdy nespí.

21:30 hod. | Xofferus v Divadýlku Trdýlku / ZUŠ Školní ulice
V multimediálním představení XOFFERUS – Opus č.1, 24 capriccií Niccolo Paganiniho se snoubí živá hudba s hudbou počítačovou, s doprovodem videoprojekce, která podporuje náladu hudby a dokresluje pocity z představení. V transkripci pro violoncello se představí virtuos Kryštof Lecián.

Sobota 10. května

10:00 hod. | Krakonošovo náměstí
Oficiální zahájení dračí slavnosti. V úvodu promluví starosta města Mgr. Ivan Adamec. Poté odstartuje celodenní kulturní program na podiu před radnicí. Návštěvníkům se otevře tržiště s předváděním řemesel, prodejními stánky, středověkou krčmou, výtvarnými dílnami a mnohé další.

Orientační program na hlavním pódiu:

10:05–10:15 | Základní škola Vlčice
Krátké dramatické vystoupení žáků a učitelů

10:15–10.45 hod. | VILLANELLA – koncert
Vystoupení trutnovského souboru pod uměleckým vedením Martina Matysky. Soubor si za krátkou dobu trvání vydobyl uznání a oblibu posluchačů všech věkových kategorií.

10:50–11:00 hod. | LUCRETIA – historické tance
Dobové a rozverné tance v prvním výstupu renomovaného tanečního souboru.

11:05–11:55 hod. | MIMOTAURUS – divadlo
Dloušiby – divadelní kus nejen pro děti. Navazujeme na úspěšnou spolupráci z minulého roku.

12:00–12:25 hod. | MIMI FORTUNAE – taneční divadlo
Tance gotického podhradí ve strhujícím pásmu.

12:30–13:00 hod. | WEYTORA – koncert
Muzika středověkých krčem. Hudba pro nejširší posluchačskou obec.

13:05–13:15 hod. | LUCRETIA – historické tance
Další z tanečních výstupů, jež strhnou svou živelností.

13:20–13:35 hod. | MONADRIA POLYGAMICA – vystoupení praporečníků
Výstup praporečníků s hudebním doprovodem.

13:40–14:15 hod. | PEREGRIN – koncert
Koncertní vystoupení souboru, s kterým pravidelně spolupracujeme. Nálada minulých večerních průvodů se tentokrát rozezní i přes den ve dvou koncertních blocích.

14:20–14:30 hod. | LUCRETIA – historické tance
Další z oživujících výstupů historického tance.

14:35–15:05 hod. | SHANNON – koncert
Renomovaný soubor interpretující irskou hudbu. Dle našeho soudu vhodně doplní náladu našich slavností.

15:05 -15:10 | Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov
Kráké dramatické vystoupení žáků a učitelů

15:10–15:50 hod.| MIMOTAURUS – divadlo
Bohajeho! Kejklířské pouliční divadelní akce a žonglérské výstupy.

15:55–16:15 hod. | MIMI FORTUNAE – taneční divadlo
Divadelně pojaté představení „Kult“. Návrat do dávných časů.

16:20–16:50 hod. | WEYTORA – koncert
K odlehčení atmosféry opět lidová hudba z časů středověku.

16:55–17:15 hod. | DURABO – vystoupení šermířů
Místnií šermířská skupina předvede souboje k pobavení i poučení.

17:20–17:50 hod. | SHANNON – koncert
Komu uteklo první koncertní vystoupení, má možnost nápravy.
Irská hudba opravdu naživo.

17:55–18:25 hod. | VILLANELLA – koncert
Druhý výstup trutnovského souboru.

18:30–18:40 hod.| LUCRETIA – historické tance
Poslední z tanečních výstupů. Kdo nestihl, má ještě příležitost ve večerním průvodu.

18:45–19:00 hod. | DURABO – vystoupení šermířů
Trutnovští šermíři podruhé.

19:05–19:35 hod. | PEREGRIN – koncert
Koncertní blok bude zároveň pozváním na večerní průvod.

20:30 hod. | CIRCUS SACRA – divadlo
Po zhruba hodinové pauze, kterou můžete prožít např. v naší středověké krčmě, se můžete přesunout na parkoviště pod Dračí uličkou. Zhlédnout zde budete moci nevšední divadelní představení DRACEANA, jenž svým názvem napovídá, kdo bude hlavním hrdinou. Představení je přímou předehrou večerního průvodu, který vyjde z tohoto parkoviště ihned po vystoupení, tedy okolo 21:00 hod.

21:00 hod. | Krakonošovo náměstí
Už ho nesou!
aneb O slavném návratu pana Albrechta z Vyšehradu.
Po příchodu průvodu na Krakonošovo náměstí shlédnete ohňové vystoupení skupiny PA-LI-TCHI

Pěší zóna | Od 10:00 hod. budou na trutnovské pěší zóně nachystány atrakce pro naše nejmenší. Soubor Al Rašíd přiveze kolotoč poháněný lidskou silou, ukrutně neposednou houpačku, labyrint, střelnici, ve které sviští šipky z kuše. Kluci si budou moci vyzkoušet svoji sílu v souboji s nepřemožitelným silákem, a to určitě není všechno.
Dobrý den | To není jenom pozdrav, ale i jméno pelhřimovské agentury, která má takříkajíc na starosti rekordy a kuriozity všeho druhu. Pokusíme se tedy s dětmi zaregistrovat český rekord s dračí tematikou.

Výtvarné dílny | 200 dětem umožní výtvarníci Robert Fürbacher a Felix Heijnen namalovat si podle připravených šablon dračí tričko, které si budou moci odnést. Pro děti je připraveno i pečení perníků – havranů a draků. A tím jsme jistě neřekli poslední slovo.

Parkoviště před soudem | Rytíři ULTIMA DEI GRATIA
Dva nefalšované rytířské turnaje na koních. Přímé souboje jezdců a opravdových rytířů. První klání proběhne od 14:00 hod a druhé v 17:00 hod. I tyto turnaje budou okořeněny výstupy dalších účinkujících.