Rok 2006

„Už ho nesou!“tisíc let trutnovského draka 6. května 2006

Plakát TRUTNOV – MĚSTO DRAKA (ke stažení .jpg, .pdf)
Výtvarná soutěž – Trutnovský drak
Píseň průvodu (ke stažení s notami .jpg)
Odpověď Albrechtovi – 3x:
je to pravdivé, je to skutečné, je to jisté

Chorál:
čeho se nebojím z toho mám strach
co je mi vzdáleno to nadosah
v konci je počátek v počátku cíl
chvíle je věčnost a věčnost pár chvil
Program akce

8.30 hodin

„Mše svatá za zakladatele města Trutnova“

Mše proběhne v kostele sv. Václava v Horním Starém Městě. Po mši krátce promluví Bc. Luděk Jirásek o místě a samotné budově kostela. Na závěr vystoupí varhaník Martin Matyska.

Zajištěn odvoz autobusem po trase: Poříčí nám. 7.45, ul. Náchodská 7.47, ul. Polská 7.49, ul. Gorkého 7.52, ul. Na Struze 7.55, Družba 7.58, hl. vlakové nádraží 8.01, ul. Horská -autobusové nádr. 8.04, Šestidomí 8.06, DSM – Pramen 8.09, HSM Zel. louka 8.12. Odvoz zpět po stejné trase po skončení akce (předpoklad v 9.30).

10.00 hodin

Výstava „Trutnovský drak“

Výstava je situována do prostor Staré radnice na Krakonošově nám. Před jejím otevřením promluví patron výstavy starosta města Mgr. Ivan Adamec a zazpívá dětský pěvecký sbor Pramínek ze ZUŠ Trutnov pod vedením sbormistra Michala Horáčka. Bezprostředně po prohlídce výstavy proběhne ve zdejší obřadní síni vyhlášení výsledků a předání cen vítězům stejnojmenné soutěže. Ti budou poté pasováni do rytířského stavu samotným Albrechtem z Trautenbergu. Akci organizačně zajišťuje Speciální základní škola, Trutnov a bude pro návštěvníky otevřena po celý následující týden, a to v sobotu 10-19 hod, v neděli 10-16 hod, úterý – čtvrtek 9-17 hod, v pátek 9-15 hod, neděle – pondělí 10-16 hod.

10.00 hodin

Výstava „eL. Doctor na kolejích“

Výstava nekonvenčního trutnovského výtvarníka Ladislava Doležala. Vernisáž proběhne na peróně trutnovského hl. vlakového nádraží. Zahraje skupina „Medvídek Josef a lehátko“. Samotná expozice bude instalována v železničních vagónech. Otevřeno do 17.00 hod.

13.00 hodin

Filmová projekce „Mýtická trilogie“

V prostorách Divadýlka Trdýlka v ZUŠ ve Školní ul. bude promítnut filmový projekt scénáristů Václava Cílka a Zdeňka Neubauera a režiséra Josefa Císařovského. Jedná se o nevšední dílo o české krajině a jejích mýtech z první poloviny devadesátých let, které neztratilo nic ze své výpovědní hodnoty. Díky autorům, kteří ochotně poskytli pro naši produkci autorská práva, se tak budete moci dozvědět podrobnosti o menhirech, kněžně Libuši, či legendě o svatém grálu.

14.00 hodin

Loutkové představení „Dračí pohádky“

Známý turnovský soubor Čmukaři vystoupí s představením pro malé i velké v prostoru mezi kostelem a Muzeem. Jedná se o „totální divadlo v malém“, hravé, nabité fantasií v práci s loutkou a oplývající nenásilným humorem. V případě nepříznivého počasí bude divadlo přemístěno do síně Bohuslava Martinů.

14.30 hodin

Divadelní představení „Trutův poslední lok

aneb jak to bylo doopravdy“. Soubor studentů trutnovského gymnázia, který vznikl jen pro tuto příležitost. Volně inspirováni Klicperovou báchorkou „Česká Meluzína“ stvořili dílo, které se originálu nepodobá vůbec v ničem. Hru můžete shlédnout v prostorách za lesnickou školou v městském parku, opakovaně ještě v 16.00 hod. Náhradním prostorem pro případ deště je aula Vyšší odborné školy lesnické.

15.00 hodin

Film a přednáška „Draci v Čechách“

V Divadýlku Trdýlku bude promítnut jeden z dílů televizního seriálu „Magickou krajinou“, kde je značný prostor věnován trutnovskému drakovi. Myšlenky z filmu rozvine sám autor scénáře Martin Stejskal v následné přednášce. Pan Stejskal je surrealistický malíř (v červnu začíná jeho výstava v Městské galerii), spisovatel, sběratel pověstí (kniha “Labyrintem tajemna“) a náš přední znalec alchymie. Jeho interpretace trutnovského draka je velmi nevšední a možná i překvapivá.

17.00 hodin

koncert „Atalanta fugiens“

V síni Bohuslava Martinů zazní vybrané fugy z díla „Atalanta fugiens“ osobního lékaře Rudolfa II. a alchymisty Michaela Maiera. V podání renomovaného souboru Ars Cameralis uslyšíte i další skladby rudolfínské doby. Fugy M. Maiera jsou uváděny na koncertech velmi vzácně z důvodu velkého rozsahu tohoto díla. Pro trutnovský koncert vybral vedoucí souboru Lukáš Matoušek posluchačsky nejatraktivnější části.

18.30 hodin

Přednáška „Pověsti Trutnova pohledem astrologa“

Přednáška předního českého astrosymbologa Pavla Turnovského. Pan Turnovský spoluzakládal Astrologickou společnost ČR a v současné době vede vlastní školu humanistické a transpersonální astrologie MINTAKA.V rámci přednášky nahlédne do dat trutnovských pověstí a pokusí se tak odhalit jejich skryté souvislosti. Místo, kde se s ním můžete setkat, je síň Bohuslava Martinů.

20.00 hodin

Průvod s drakem „Už ho nesou!“

Pokud přijdete, budete mít možnost stát se účastníky (nebo jen pozorovateli) průvodu, který vyjde z parkoviště pod Dračí uličkou a bude pokračovat přes Vodní ul., Úpské nábřeží, Malé nám., městskou tržnici, Svatojánské nám., Hluboký příkop, Havlíčkovu a Jihoslovanskou ul., Slovanské nám., Bulharskou ul. na Krakonošovo náměstí. Součástí průvodu budou výtvarné akce a multimediální instalace vytvořené o.s. Mamapapa , studenty ateliéru digitalních medií UJEP v Ústí n. L. a katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU pod vedením svých pedagogů. Akce bude zakončena před Starou radnicí, na jejíž věž bude drak za zpěvu chorálu slavnostně vyzdvižen.

V průvodu dále uvidíte legendárního zakladatele města Albrechta z Trautenbergu na koni, alegorické postavy zosobňující mnohovrstevnatost místních pověstí, šedesát kolonizátorů zdejší krajiny atd. To vše za doprovodu živé hudby.

Doprovodné akce

11.00 – 17.00 hodin

„Otevření Zlaté jámy“ – holínky s sebou!

Na dny kulturního dědictví chystá Město Trutnov otevření „Zlaté jámy“ pod městským parkem. Díky vstřícnosti Města a vedení Lesů a parků Trutnov s.r.o. se nám podařilo tento zajímavý prostor otevřít i pro první nadšence v rámci naší akce. Vzhledem k tomu, že ještě nebude instalován kovový rošt a v podzemí je poměrně dost vody, musí si případní zájemci přinést holínky. Žádáme Vás o maximální ukázněnost a trpělivost.

13.00 hodin

Výtvarná dílna Roberta Smolíka – „Létající objekty“

V budově ZUŠ ve Školní ul. proběhne dílna zaměřená na vytváření létajících horkovzdušných objektů, které plánujeme v případě bezvětří vypustit večer těsně před začátkem průvodu na parkovišti pod Dračí uličkou. Určeno zájemcům od 6 do 100 let.

„Krakonošovo mechanické divadlo Roberta Smolíka“

V průběhu odpoledne můžete na Krakonošově náměstí shlédnout malé příběhy o vládci hor na motivy J. Praetoria.

Důležitá sdělení

Během dne zodpovíme Vaše případné dotazy v Infocentru, které bude zřízeno ve Staré radnici.

Týden před akcí vyjde informační brožura s poděkováním našim partnerům, programem celého dne, s obsáhlými medailony jednotlivých aktérů a podrobným popisem průvodu i jeho jednotlivých zastavení. Tato brožura bude bezplatně k dispozici v Informačním centru na Krakonošově náměstí.

V průběhu dne můžete darovat finanční částku na projekt- výrobu a umístění korouhvičky v podobě draka na střechu Staré radnice. Městský symbol by se tak poprvé od roku 1892 (kdy byla zrušena tzv. dračí studna) vrátil na centrální náměstí v jiné podobě než jako součást městského znaku.

VSTUP NA VŠECHNY AKCE DNE ZDARMA!

Těšíme se na setkání s Vámi, o. s. Trutnov – město draka.