Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

Výtvarná soutěž - Trutnovský drak

Pověst O zabití trutnovského draka (verze pro Mš ).

Pověst O zabití trutnovského draka ( verze ZŠ ).

Zvláštní škola a Pomocná škola Trutnov a občanské sdružení „Trutnov – město draka“ společně vyhlašují výtvarnou soutěž na téma – „Trutnovský drak“.

Soutěž je součástí slavnosti, která proběhne 6. května 2006, kdy podle starých pověstí, uplyne právě tisíc let od zabití trutnovského draka. Na tento den je připraveno slavnostní předání cen vítězům a množství kulturních akcí, které vyvrcholí kostýmovaným průvodem městem s nově vytvořenou dračí figurou.

Soutěž, jejímž vyvrcholením bude následná výstava všech prací ve Staré radnici Trutnova, je vyhlášena pro tyto kategorie:

1. Mateřské školy rozdělené do dvou stupňů podle věku

2. Základní školy rozdělené na první a druhý stupeň

3. Speciální školy

4. Střední školy

5. Kolektivní práce bez rozdílu věku

Děti mohou kreslit, malovat, vytvářet plošné i prostorové práce různých velikostí a využít tak bohatou škálu výtvarných technik.

Inspirací může být nejen pověst o trutnovském drakovi, ale může posloužit i návštěva znovuotevřené Dračí uličky, kde byl podle pověsti zabit drak.

Doporučujeme provést výběrová kola a do soutěže zaslat nejzdařilejší práce s označením názvu zařízení, jménem dítěte a jeho věk.

Informace Vám podají na tel. č. školy 499733386 paní Šritrová, Kluhová, Trojanová, Hromádková, p. Vašíček.

Vítězné práce se tvůrcům nevracejí, ale občanské sdružení se zavazuje k jejich vystavení v připravované stálé expozici věnované symbolu draka. Vítězové budou odměněni hodnotnými věcnými cenami z prostředků obč. sdr. a to v počtu prvních tří v každé kategorii. V případě zaslání mimořádného díla, které nelze zařadit do vyhlášených kategorií, udělí pořadatelé čestné uznání.

Soutěž organizačně zajišťuje Zvláštní škola a Pomocná škola Trutnov, Horská 160, PSČ 541 02, kde budou soutěžní práce soustřeďovány od 1. 11. 2005 do 20. dubna 2006. Poté odborná porota složená z učitelů výtvarné výchovy i odborných zástupců trutnovských galerií vyhlásí nejpozději 1. května 2006 výsledky, s kterými bude kromě účastníků seznámena i trutnovská veřejnost. Podrobné informace budou do jednotlivých škol rozeslány nejpozději do konce října tohoto roku a zveřejněny na internetových stránkách školy (www.zvsaps.trutnov.indos.cz) a občanského sdružení Trutnov- město draka.

Složení odborné poroty výtvarné soutěže

„Trutnovský drak“

Čestný předseda: Bohdan Holomíček- fotograf (Janské Lázně)

Členové:

Mgr. Matěj Pospíšil - vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Trutnov

Mgr. Lucie Žaludová - pracovnice Galerie města Trutnov

Ondřej Paděra - výtvarník (Trutnov)

Dana Fialová - učitelka MŠ Úpská Trutnov

Věra Férová - učitelka MŠ Novodvorská Trutnov

Mgr. Jarmila Schubertová - učitelka ZŠ Komenského Trutnov

Věra Sobotková - učitelka ZŠ R. Frimla Trutnov

Bc. Jana Matějková - učitelka ZŠ pro žáky se spec. poruchami učení, Trutnov 3

Dana Šritrová - učitelka ZvŠ a PŠ Trutnov

Lenka Buková - učitelka Speciální mateřské školy pro děti s více vadami, Trutnov

Jaroslav Dvorský - učitel Gymnázia Trutnov

Jana Traspeová - učitelka ZUŠ Trutnov

Na závěr popřejme všem aktivním účastníkům tvůrčí inspiraci a zdar při její realizaci.

datum: 5.11.2005
Jste 556852 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish