Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

Přišel drak s kolonisty? – malá poznámka k článku

Nedávno jsem si přečetl ve Sborníčku č.6, který vydalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově velmi zajímavý článek p.Güntera Fiedlera, který se zabývá lokalizací zaniklé obce Ostrožnice. Autor vyslovuje novou hypotézu, kterou opírá o studii k nejstarším dějinám Trutnova od p. Jiřího Bocka. Ten totiž po revizi nejstarších listinných pramenů datuje vznik Trutnova do let 1298 – 1300. A právě od této doby písemné prameny o Ostrožnici mlčí. Podle G. Fiedlera stála Ostrožnice na ostrohu mezi řekou Úpou a potokem Struhou. Tedy vlastně v místech historického Trutnova. Nově vysazené město by pak logicky překrylo starší obecní zástavbu. Na podporu této hypotézy autor dále uvádí, že 13 km od Vratislavi se nachází obec téhož jména obklopená obcemi s těmito jmény – Kottwitz, Weigelsdorf, Wildschütz, Tschirne, Radwanitz. Překvapivá shoda s trutnovským okolím opravdu svádí k myšlence, že ve 13. a v první polovině 14. století k nám přicházejí noví osadníci z oblasti východně a jihovýchodně od Vratislavi. Autor dále správně uvádí, že se jedná pouze o hypotézu, kterou by mohl podpořit nebo naopak vyvrátit srovnávací archeologický průzkum.

Proč o tom píšu? Na mapě, kterou jako přílohu k článku G. Fiedler nechal přetisknout, je ještě jedno zajímavé pojmenování obce – Drachenbrunn – dnešní Wojnów. První zmínka o obci je datovaná k roku 1298. Ještě zajímavější je, že se tu od nepaměti traduje pověst o ukrutném drakovi, kterého zažene Konrád, když se předtím napil z kouzelného pramene. Do Wojnówa a jeho okolí se zcela jistě brzy vypravíme, abychom zjistili nějaké další podrobnosti. Zdá se, že pokud je hypotéza G. Fiedlera správná, mohli si první osadníci přenést symbol draka ze své původní domoviny. V této souvislosti nelze nezmínit, že ve sbírce pověstí o založení Trutnova, je v úvodní pasáži věnované příchodu loupežníků, jmenován jeden z velitelů jako Johanes Breslauer – Jan Vratislavský. Společně s Pavlem Hrabim (Paulem Rechenem) tak možná v pověstech zaznívá ozvěna nejstarších příběhů spojených s příchodem kolonistů do oblasti dnešního Trutnova. Pohlednice jsou převzaty z internetových stránek oblasti, kam je věnoval Pan Tadeusz Reder.

O.Š.

datum: 20.8.2010
Jste 598672 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish