Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

ZA DRAKEM DO NĚMECKA – Furth im Wald – Skolení draka (Drachenstich)

Zástupci našeho občanského sdružení Trutnov – město draka navštívili o uplynulém víkendu bavorské městečko Furth im Wald, které proslulo pořádáním nejstarších dračích slavností v Německu. Důvodem naší návštěvy bylo seznámení se s další podobou pořádaných slavností v okolních zemích (v červnu jsme se zúčastnili s trutnovským drakem slavností v polském Krakově) a pokusit se navázat vzájemnou spolupráci.

Předem jsme svou návštěvu vyjednali s jedním z hlavních organizátorů tohoto desetidenního festivalu, s panem Gerdem Maierem, s kterým jsme se sešli k více než hodinovému jednání. Po zdvořilostním uvítání jsme předali propagační materiály našeho města a občanského sdružení a hned poté jsme začali domlouvat možnosti vzájemné spolupráce.

Překvapila nás časová, organizační i finanční náročnost jejich projektů - pracují souběžně na podobě dvou následujících ročníků akce a připravují také novou figuru draka, která bude plně řízena elektronicky, aby vytvářela dokonalou iluzi živého netvora. Náklady dosáhnou 4 milionů eur a organizátoři jsou přesvědčeni, že monstrum zvedne další vlnu zájmu o jejich akci. Slavnosti pořádá spolek, jemuž předsedá samotný starosta Furthu pan Johanes Müller. Při tak nesmírně náročném projektu je přímá účast vedení města asi nezbytná.

Přes velkou zaneprázdněnost byl přístup pana Maiera velmi vstřícný a dohodli jsme, že v příštích dvou letech se pokusíme o vzájemnou propagaci jejich a našich slavností. Později bychom se chtěli pokusit i o výměnu některých dílčích vystoupení a zajímavá je i možnost spolupráce s dračím muzeem ve Furthu, které je přímo napojené na „Drachenstich“. Některé exponáty by se nám líbilo nafotit a obrázky vystavit v budoucí trutnovské expozici draka.

Pilířem samotných furthských slavností je lidová hra Drachenstich (Skolení draka), jejíž historie sahá pět století nazpět. Její novodobá historie se začala psát v roce 1879, odkdy je uváděna odděleně od procesí Božího těla pořádaného církví. Provádí se v centru města, kde je každoročně vystavěna aréna pro 1700 diváků. Příběh se odehrává v době husitských válek a drak v něm zosobňuje negativní síly trestající lid za pokles mravů. Mladou šlechtičnu, která se chce obětovat drakovi, aby vykoupila ostatní lid, zachrání po rozličných peripetiích statečný Udo. Ten, pasovaný na rytíře, posléze skolí draka. Propracovanost současné divadelní podoby nás doslova ohromila. Drak je osmnáct metrů dlouhý, čtyři metry vysoký a v jeho útrobách ho ovládá pět mužů. Závěrečná scéna, kdy Udo na koni zabíjí draka, je opravdu působivá.

Nejzajímavější pro nás byla možnost vidět na vlastní oči, jak slavnosti prožívají nejen zástupy turistů, ale hlavně celé městečko o zhruba sedmi tisících obyvatel. Jenom samotné hry se účastní 300 místních včetně dětí. Lidé zdobí svá okna vlajkami a v obchodních výlohách propagují slavnosti. Je zde možné vidět prastaré fotografie tzv. rytířského páru, který se každoročně obměňuje. Úspěšní kandidáti jsou v daném roce doslova místními celebritami, protože tato obrovská čest je spojena i s nemalými finančními výdaji. V rámci slavností se pořádá také dětská obdoba skolení draka, dále průvod 1400 kostýmovaných aktérů a 250 koní, obrovské dobové ležení mimo město s ukázkami řemesel, prodejními stánky, vystupují zde hudební, divadelní či šermířské skupiny. Všechny doprovodné akce nelze ani vyjmenovat.

Na závěr naší úspěšné návštěvy nechal pan Maier otevřít dveře, za kterými je uložen drak, abychom si s darovaným propagačním materiálem odvezli i vzpomínku na naše setkání ve formě společné fotografie. Těšíme se, až uvítáme delegaci z Furthu na příštích dračích slavnostech u nás v Trutnově. Děkujeme touto cestou vedení našeho města za poskytnutí propagačních materiálů a Štěpánce Ortové za vynikající tlumočení.

Občanské sdružení Trutnov – město draka.

datum: 20.7.2008
Jste 598688 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish