Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

Cesta za hvězdou (VYNESENÍ LOSOVÝCH CEDULÍ)

Motto:

„Tělo, s nímž začínáme, je před započetím zpracovávání více pozemské než nebeské, umění je musí učinit s pomocí přírody více nebeským než pozemským. Znalost vhodného okamžiku, času, místa a ročního období atd., je nezbytná, chceme-li zajistit úspěch této tajné práce. Naučme se předvídat hodinu, v níž hvězdy určí na nebi stálic nejvhodnější okamžik. Neboť ony se odrazí v tomto božském zrcadle, jímž je náš kámen a vtisknou mu svou stopu. A zemská hvězda, tajná pochodeň našeho Zrodu, bude zkušební známkou či znamením šťastného spojení nebe a země...“ (Fulcanelli, Příbytky filosofů, Trigon 1996, díl I., str. 176)

Titulek „Cesta za hvězdou“, který jsme si vypůjčili z názvu knihy pana Martina Stejskala asi nejlépe vystihuje smysl netradičního putování, které jsme pro vás připravili na pozdní večerní hodiny v pátek 4. května 2007.

Hvězda je symbolem mnoha významů. Trvale a jasně zářící je připomínkou prvotního „zážehu“ (události, činu), jehož důsledkem je světlo vyslané všemi směry. Je viditelnou tváří počátku, časového středobodu našich životů. Naším počátkem je mýtické zabití draka všemi zakladateli dvorů a vsí v okolí Trutnova i města samotného. Vynesme podle textu prastaré tradice losové cedule se jmény všech vsí do krajiny a zažehněme společně tyto paprsky v noční krajině, abychom po projití symbolických bran poznání, ve společné meditaci v kostele sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku zachytli ozvěnu našeho počátku. Za zvuku hudby a slova pohlédněme vzhůru. Nalezneme tam naši hvězdu, černou a přesto zářící...

20:30 hod.

Sraz všech účastníků v městském parku u fontánky s drakem. Příchod zakladatelů vsí pod vedením Albrechta z Trautenbergu. Všech šedesát lokátorů obestoupí jezírko a jeden po druhém zažehnou plamen na hladině. Ze středobodu kamenného draka se rozzáří šedesát paprsků hvězdy a slovo pana z Trautenbergu nás vyzve na cestu.

21:00 hod

Začátek průvodu do Starého Rokytníka. Celá cesta je rozdělena do tří částí, kterým jsme přiřadili postupně černou, bílou a červenou tinkturu.

Počátek cesty vede tmavým lesem , který se nachází za první branou a symbolicky vyjadřuje průchod chaosem, který je potřeba překonat má-li cesta směřovat ke šťastnému cíli. Možná se zjeví již v tomto začátku putování záblesk hvězdy či zaslechneme názvuk zvonů jako příslib správného postupu.

Procházíme druhou branou a ocitáme se na pláni s naším drakem. Chaos jsme překonali a Albrecht vyzývá členy své družiny k roznesení světel (losových cedulí), aby zažehli počátek okolních vsí. Pozorně naslouchejme, snad zaslechneme ohlas krajiny na Albrechtovo slovo. Paprsky hvězdy září a my postupujeme dál. Přicházíme do míst, kde podle staré pověsti putoval bezhlavý rytíř na koni. Jakoby nám tato pověst chtěla připomenout, že my nesmíme hlavu ztratit a putovat dál až k cíli.

Za třetí branou nás čeká kostel sv. Šimona a Judy obklopený hřbitovem. Celý areál dnes nabízí nelichotivý obraz nacionálního a ideologického vnímání světa. V tomto starobylém kostele, jehož počátky sahají nejméně do poloviny 14. století zazní slovo a hudba. Živlová podstata světa, jeho zrod a utváření krajiny jsou hlavní témata meditativního zastavení v kostele.

Organizační pokyny:

Průvod půjde přes lesopark a jeho délka je asi 6 kilometrů. Každý účastník jde na své vlastní nebezpečí. Jinak trasa sama o sobě nevede náročným terénem. Akce má silně symbolický charakter těžko srozumitelný dětem (na ně myslíme v sobotním programu), přesto se domníváme, že přinejmenším začátek v parku by pro ně mohl být zajímavý. Podařilo se nám zabezpečit stejný hudební doprovod jako v loňském roce a ten se dětem líbil. Program v kostele začne orientačně mezi 23. a 24. hodinou. Někteří zájemci o vystoupení (proběhne více jak hodinové multimediální vystoupení renomovaného souboru Kvinterna a v jeho úvodu zazní i premiéra „Dračího chorálu“), se nebudou chtít účastnit průvodu a možná přijedou auty, ale vzhledem k omezené kapacitě kostela (cca 250 míst převážně sedících), prosíme, aby na akci dorazili skuteční zájemci. Pokud by přesto došlo k přeplnění kapacity kostela , dejte prosím přednost aktivním účastníkům u nichž půjde o komplexní zážitek. Pevně věříme, že při dobré vůli se nakonec dostanou všichni přítomní dovnitř. Organizátoři zajišťují autobus, který v případě potřeby na několikrát odveze po akci účastníky do Trutnova na parkoviště u síně B. Martinů. Akce není pouhým divadlem, ale pokusem o společně sdílený prožitek vyžadující vzájemnou ohleduplnost všech přítomných.

datum: 11.3.2007
Jste 458013 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish