Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov
1 - 4 z 7

UROBOROS had (drak) požírající svůj ocas

V Trutnově lze na mnoha místech spatřit vyobrazení draka. V drtivé většině případů jsou součástí městského znaku (např na staré vodárně, na radnici, na mostě u soudu, na poště atd). V Trutnově však lze nalézt i zcela neobvyklé podoby draků Jednou z nich je i uroboros, had - drak požírající svůj ocas. .

Již od starověku je symbolem světa podléhajícího věčnému koloběhu zrození a smrti V prvních stoletích našeho letopočtu se z něho stává jeden z klíčových magických symbolů. Často propojuje svým tělem zemi s oblohou či život se smrtí. Jako komplexní symbol se postupně dostal i do alchymie. V křesťanské symbolice se s ním setkáváme pouze v ojedinělých případech. Tak např. D. Ž. Bor popsal a vyložil význam urobora v poutním chrámu Panny Marie v Dobré Vodě u Nových Hradů ( po stranách zdejší kazatelny jsou v životní velikosti sochy symbolů, vlevo Smrti v podobě muže s kosou, vpravo Věčnosti v podobě ženy s uroborem v ruce). Jedná se o produkt barokního umění, které se jinak rádo vracelo k starověkým předlohám.

V kostelech okolo Trutnova se nám dlouho nedařilo zobrazení urobora objevit. Až v létě 2006 jsme na společném výletě do polského Křešova v klášterním kostele (v mauzoleu svídnických knížat) pro Vás mohli s dovolením ochotného průvodce vyfotografovat tento symbol Věčnosti. Také nám převyprávěl celou legendu o tom, proč zde byl užit právě tento motiv a poukázal na jeho provázanost s ostatními symboly. Protože do Křešova je to skutečně co by kamenem dohodil, nebudeme dál ve výkladu pokračovat a doporučíme našim čtenářům osobní návštěvu tohoto věhlasného kláštera.

Přes křešovský klášter se vracíme do Trutnova. Asi před deseti lety jsem od Luďka Jiráska dostal kvalitní fotografii B. Tošovského na kterém je do kamenného podstavce vysekán uroboros, jenž byl patrně jakýmsi rámem, jenž ohraničoval dnes již nezjistitelný motiv. Užití urobora je poněkud překvapivé, zajímavé a donedávna v Trutnově ojedinělé. Kamenný podstavec najdete nedaleko od cesty vedoucí z Bojiště směrem do Dolců a sice vlevo ve svahu a je sevřený dvěma stromy (viz uveřejněné foto B. Tošovského).

Nedávno mě Vojtěch Lábus a Robert Fürbacher upozornili na další neobvyklý kamenný podstavec o kterém se domníval, že souvisí s bitvou z roku 1866. Při podrobnějším ohledání zjistil, že podstavec s torzem kovového kříže je staršího data. Na kříži jsme rozpoznali stejně pozoruhodný symbol kaducea (tzv. Merkurova hůl). Na podstavci samotném je nevelká okřídlená zeměkoule, kterou obepíná uroborus. Podstavec nalleznete ve svahu na konci kamenného schodiště v ulici Na struze. Půjdete od lávky přemosťující uvedenou ulici směrem k parku a podstavec budete míjet po své levé ruce. Fotografie pro Vás nafotil Robert Fürbacher. Jeho prací je i přemalování symbolu z kříže.

Ve všech uvedených případech jsme nepátrali po historických souvislostech, ale zajímal nás samotný symbol urobora, jenž rozšiřuje škálu rozličných podob draka v Trutnově. Dalších zobrazení si všimneme někdy příště.

datum: 11.12.2006
Jste 458012 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish