Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

Občanské sdružení Trutnov-město draka

Valná hromada

Zápis z první valné hromady občanského sdružení Trutnov – město draka

Místo konání: restaurace „Na růžku“ na Hornickém náměstí

Datum: 28.11.2004 od 15 hod.

Program:

1. chronologie vzniku sdružení

2. cíle sdružení

3. volby statutárních orgánů a schválení členských příspěvků

Ve stanovený čas se v místě konání sešlo cca 20 účastníků. Za tři zakládající členy sdružení – Jaroslava Dvorského, Radka Doležala a Otto Štemberku, dva posledně jmenovaní řídili první valnou hromadu sdružení. Bylo konstatováno, že společně pracovali téměř deset let a došli k poznání, že realizace jejich záměrů si žádá zapojení dalších osob, což je přivedlo k založení sdružení.

Všichni přítomní byli seznámeni s výsledky dosavadní činnosti zakladatelů – se vznikem kamenných nákolníků v prostoru u městské galerie, s články o trutnovských pověstech vycházející v Radničních listech, se vznikem literárního pásma provedeného pro veřejnost v Národním domě i se vznikem jejich společné knihy a vytvořením výtvarného návrhu nového díla v obnovované Dračí uličce.

Byly vytýčeny další cíle – vytvoření stálé expozice věnované tématu draka a vznik pravidelně konané slavnosti s figurou draka. Termín vyhlášený pro tuto akci je 6.5.2006. Naplnění těchto dvou základních cílů by mělo být osou činnosti sdružení.

Došlo k podrobnému, ale rychlému výkladu schválených stanov, neboť všem přítomným a zájemcům, byly stanovy k dispozici již několik dnů předem.

Došlo k zapsání členů do sdružení. Bylo konstatováno, že do sdružení vstoupilo 12 řádných členů a dva externisté. Poté proběhla volba řídících orgánů. Předsedkyní revizní komise byla zvolena Jana Traspeová a další dva členové komise jsou Nikol Sigmondová a Roman Bureš. Místopředsedou sdružení a jednatelem byl zvolen Radek Doležal a předsedou sdružení byl zvolen Otto Štemberka. Bylo konstatováno, že výše ročních příspěvků bude 200.-Kč. Členská základna vyslovila souhlas, aby účet u peněžního ústavu byl založen až v roce 2005, aby se nemuselo za rok 2004 odevzdávat daňové přiznání. Všichni zvolení členové se zavázali, že budou pracovat v souladu se schválenými stanovami.

Bylo stanoveno, že Valná hromada bude svolána nejméně jednou za rok. Příští členská schůze se má uskutečnit na konci února 2005. Schůze výboru se konají každou neděli od 18 hod. na stejném místě. Účast členů vítána. Bylo rozhodnuto o vytvoření internetových stránek sdružení do příští členské schůze. Bylo konstatováno, že nebude oficiálně zvolen pokladník a pro tuto funkci se bude hledat člověk, který by měl zároveň povědomost o vedení účetnictví. Formálně byla tato funkce připsána R. Burešovi. Taktéž bylo konstatováno, že se bude hledat člověk, který by sdružení byl schopen radit v právních problémech. Byly vytýčeny i dílčí úkoly, které je potřeba splnit pro konání slavnosti – vytvoření kostýmů, hudebního doprovodu apod.

Na závěr se nově zvolené vedení s účastníky rozloučilo a valná hromada byla ukončena. Za správný průběh voleb zodpovídala Jana Traspeová a zápis provedla Nikol Sigmondová.

Jste 451185 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish