Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

Galerie draka v Trutnově přivítá první návštěvníky

V úterý 27. listopadu v 11:00 hod., za účasti vedení našeho města a delegace z partnerského města Lubavky, bude slavnostně přestřižena páska a dlouho chystané otevření Galerie draka v Trutnově se stane skutečností. Majitel galerie - Město Trutnov a provozovatel – občanské sdružení Trutnov – město draka, zvou nejširší veřejnost k první prohlídce interiéru zrekonstruovaných prostor. Tímto slavnostním otevřením bude završen mezinárodní projekt „Kulturní setkání na česko-polských hranicích“ měst Trutnova a polské Lubavky, významně finančně podpořený z fondů EU. Ideový námět o.s. Trutnov – město draka tvůrčím způsobem zpracoval a ve stálou expozici autorsky vytvořil MgrA. Robert Smolík. Kamenické práce provedl Petr Beneš a stavební část zrealizovala hradecká firma MATEX.

V den zahájení provozu ještě nepůjde o běžný provoz galerie, ale pouze o prohlídku interiéru. Galerie je limitována prostorem a její stálá expozice je koncipována pro návštěvu max. dvacetičlenných skupin. Plnohodnotná prohlídka trvá asi 30 minut. Na své si přijdou děti i dospělí. Drak je v expozici představen jako mnohovrstevnatý a jen obtížně uchopitelný symbol. Návštěvník tu najde, mimo jiné, „lehčí notou“ zahranou pověst o zabití trutnovského draka prostřednictvím mechanického divadla, ale i zvukové či vizuální efekty na dračí téma. V galerii bude k dispozici i malý sál k pořádání různých výtvarných dílen, besed, přednášek, autorských čtení i komorních hudebních vystoupení. V tomto prostoru budou v časových smyčkách promítány i krátké filmy z Dračích slavností z Trutnova a z dalších evropských dračích měst.

Galerie draka bude otevřena celoročně mimo zavírací den, který byl stanoven podle celostátního zvyku na pondělí.

Otevírací doba v zimním období: úterý až neděle dopoledne od 10:00 hod – 12:00 hod.

odpoledne od 14:00 hod. – 17:00 hod.

Provozovatel GD nabízí možnost skupinám od 12 do 20 osob možnost objednání prohlídky mimo provozní dobu prostřednictvím telefonu, popř. elektronickou poštou. K datu otevření budou spuštěny nové internetové stránky na adrese – www.galeriedraka.cz , na kterých budou k dispozici aktuální informace k provozu galerie a upoutávky na chystané pořady.

Vstup do GD je umožněn i vozíčkářům, k dispozici je schodišťová plošina. Hlavní vchod do GD je z ulice Hradební po kovovém schodišti a pro imobilní či v případě sněhového kalamitního počasí v zimním období, lze použít i vchod z ulice Školní. GD sídlí ve Školní ulici čp. 151 ve sklepních prostorách trutnovské ZUŠ.

Vstup do Galerie draka je zcela zdarma.

21.10.2012
Jste 532015 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish