Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

Dračí slavnosti"Už ho nesou! aneb O třech branách trutnovských 2011" skončily v sobotu večer.

Již šestý ročník městských slavností proběhl ve velmi příjemné atmosféře, za krásného počasí, bez velkých komplikací a my jako pořadatelé jsme velice spokojeni s návštěvností i s pozitivním ohlasem veřejnosti, který se k nám donesl.

Článek referující o průběhu slavností a první uveřejněné fotografie a video si můžete prohlédnout na portálu Trutnovinek, You Tube a Televize-JS:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kAiHo7zYfgM

http://www.trutnovinky.cz/index.php?gid=28005

http://www.televize-js.cz/view.php?cisloclanku=2011050011

http://www.televize-js.cz/view.php?cisloclanku=2011050004

Děkujeme velice všem návštěvníkům, kteří přišli, dívali se a viděli. Zvláštní poděkování patří všem pedagogům a dětem z trutnovských mateřských škol za krásné provedení kuličkové dráhy; Josefu Kholovi a dobrovolníkům ze Střediska volného času za pečlivě připravené, poctivé a vtipné strážení městských bran; paní Martině Poliakové a voletinskému Domu pod jasanem za samostatnost, ochotu a neobvyklou zručnost; Kateřině Talavaškové, Janě Michaličkové, Blance Matyskové a jejich žákům ze ZUŠ Trutnov za povedená taneční vystoupení na náměstí; divadelní skupině KaRaJaPeJiaBa za energickou obsluhu kuličkové dráhy; Vlastimilu Málkovi a Muzeu Podkrkonoší za ochotnou spolupráci; dětem a učitelům výtvarného oboru ZUŠ Trutnov za jejich tvořivost; občanskému sdružení Bezinky a paní Ireně Hirai za spolehlivost a šikovnost při organizaci papírenské a keramické dílny; paní Veronice Svobodové za příjemné jednání; a Městu Trutnov za všestrannou podporu.

Dále děkujeme Hance Jůzlové, panu Nývltovi a havranu Robertovi Smolíkovi za věrnost; Zemědělské a. s. Výšina za slámu a firmě Andraia spol. s r. o. za její odvoz; trutnovské pekárně za hromadu chutného pečiva; Petru Benešovi a Pepovi Silnému za pomoc při věšení draka; Romanovi Jablonskému za všechno; Tereze a Tomášovi Komárkovým za vstřícnost a dobré nápady; Lucii Pangrácové a Galerii města Trutnova za plodnou spolupráci; českým surrealistům Lucii Hruškové, Leonidasovi Kryvošejovi, manželům Švankmajerovým a Brunovi Solaříkovi za jejich sny; Janě a Martinovi Stejskalovým za neutuchající podporu; panu Šrolovi za krásné uzeniny; restauraci Družba za úžasný večírek; pivovaru Krakonoš a jeho restauraci za jejich prosperitu; technickým službám za úklid; Městské policii za pohotovost; všem účinkujícím a zúčastněným řemeslníkům za jejich profesionalitu; Červenému kříži za to, že byl s námi; a všem našim sponzorům za jejich dary.

Děkujeme i našim milovaným a milujícím družkám a druhům, kteří jsou nebo už nejsou s námi.

10.5.2011
Jste 532020 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish