Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

Trutnovský masopustní rej 2011 je úspěšně za námi! – DĚKUJEME!

V pátek 25. února proběhla na trutnovském náměstí masopustní veselice, kterou za podpory Města Trutnov pořádalo poprvé naše občanské sdružení. Počasí nám přálo, a tak poslední mrazivé dny utlumilo příjemné sluníčko, které pomohlo vykouzlit rozpustilou atmosféru této zimní veselice.

V 9:30 hod. předal purkmistr Trutnova Ivan Adamec králi masopustu symbolický klíč od města a poté se už rozeběhnul přichystaný pestrý program. Velmi podařený byl úspěšný pokus o vytvoření rekordní masopustní kapely, složené z dětí mateřských školek. Jejich překrásné masky, pěvecký a rytmický um zaujal četné diváky. Nakonec se k rekordu sešlo neuvěřitelných 395 dětí. Přichystaných 400 dřevěných píšťalek jako odměna pro malé muzikanty sotva stačilo. Náš velký dík patří všem paním učitelkám, které s dětmi písničku nacvičily. Speciálně děkujeme paní ředitelce Kubečkové za zorganizování příprav rekordu a paní vedoucí Vondráčkové za realizaci nahrávky masopustní písničky.

Naše poděkování musí směřovat i ke všem účinkujícím – panu Nývltovi a jeho koníkům, divadlu Kvelb, oběma kapelám, skvělému králi masopustu a moderátorovi Petru Stolařovi i ostatním členům jeho divadla, skvělému otužilci Vladimírovi Komárkovi a SVČ Trutnov za projekt dětské minizoo. Samostatnou kapitolou bylo vystupování „Studnické maškary“ – souboru, který předvádí masopustní tradice hlavně v okolí Hlinska a který vyslyšel naši prosbu a zavítal k nám do Trutnova. Jejich kroje a tradiční vystoupení jsou zapsány organizací UNESCO jako chráněná součást světového kulturního dědictví. U diváků vzbudil soubor zaslouženou pozornost. Na společnou spolupráci by chtěli obě strany navázat i v příštím roce.

Další díky patří občanskému sdružení Bezinky za zorganizování doprovodné výtvarné dílny. Už se těšíme až budeme moci vytvořené keramické maškary veřejně vystavit. Za obohacení programu a chutnou polévku děkujeme také trutnovskému Klubu vojenské historie. Za organizační pomoc Svazku obcí Východních Krkonoš, Technickým službám a Městské policii Trutnov.

Za nadstandardní mediální podporu akce děkujeme Trutnovinkám. Díky i pelhřimovské agentuře Dobrý den za registraci rekordu.

Největší dík patří Vám, všem návštěvníkům v maskách i bez nich za nebývalou hojnou účast, která se dle odhadů novinářů vyšplhala až ke čtyřem tisícovkám. Podařilo se Vám spoluvytvořit krásnou atmosféru v které byla radost účinkovat. Tak zase za rok na dalším masopustu na shledanou!

Fotografie a video ze slavnosti na Trutnovinkách

fotogalerie: http://www.trutnovinky.cz/index.php?gid=26803

videoreportáž: http://www.youtube.com/watch?v=DrIRuqlYEFg

Videoreportáž JS Televize:

http://www.televize-js.cz/view.php?cisloclanku=2011020024

doprovodné foto: Miloš Šálek

27.2.2011
Jste 385283 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish