Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer (Obrazy, objekty a scény z filmů)

Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer (Obrazy, objekty a scény z filmů)

Galerie města Trutnova od 7. ledna do 13. února 2011

Toužebné přání se stává skutečností. Galerie města Trutnova chystá od 7. ledna naprosto výjimečnou výstavu z tvorby manželů Švankmajerových. V kontextu letošních významných zahraničních ocenění Jana Švankmajera znamenajících mimo jiné i autorův zcela zaplněný diář, je uskutečnění této výstavy v Trutnově, zcela unikátní. Velký dík za osobní intervenci patří našemu pražskému příteli, Martinovi Stejskalovi, který se společně s oběma autory od šedesátých let podílel na aktivitách Surrealistické skupiny v Československu.

Součástí této mimořádné výstavy bude i ojedinělá přehlídka všech dosud natočených filmů Jana Švankmajera, kterou připravuje naše občanské sdružení „Trutnov – město draka“.

Eva Švankmajerová

*25. 9. 1940 v Kostelci nad Černými lesy, ✝20. 10. 2005 v Praze

Vystudovala průmyslovou školu bytové tvorby v Praze (1954-58), loutkářskou katedru na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1958-62). Zabývala se malířstvím, keramikou, psala poezii a prózu. Spolupracovala na výtvarné stránce filmů Jana Švankmajera (Kyvadlo, jáma a naděje, Něco z Alenky, Lekce Faust, Spiklenci slasti, Otesánek, Šílení).

Od roku 1970 se účastnila kolektivní aktivity Surrealistické skupiny v Československu.

Jan Švankmajer

se narodil 4. září 1934 v Praze.

Středoškolská studia v letech 1950–1954 ve scénickém oddělení Vyšší školy uměleckého průmyslu a studium vysokoškolské v letech 1954–1958 na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (obor loutkářské scénografie a režie) do značné míry předurčily další tvůrčí vývoj. Nestudoval film a jeho techniku – snad i v této skutečnosti je možné hledat důvody nezatíženosti „filmovým uměním“ s jeho přílišnou oddaností technickému médiu i skličující receptivnosti v tomto směru.

V Laterně Magice si poprvé ověřuje některé filmové postupy včetně filmových triků. V roce 1964 natáčí svůj první film v Krátkém filmu Praha. Tvůrčí mnohostrannost Jana Švankmajera se však vymyká hranicím filmu. Autor je činný v oblasti samostatného výtvarného projevu, jemuž se věnuje od konce padesátých let. Slovesný projev obsahuje především literární scénáře a taktilní básně; činnost teoretická je zaměřena ke zkoumání fenoménu hmatu a imaginace.

Blasfemické černé polohy humoru a ludikativní princip tvoří spolu s nevšední sensibilitou a pronikavým kritickým intelektem určující fasety imaginativní mohutnosti a tvůrčí osobnosti Jana Švankmajera. Jeho tvorba, ať už filmová, výtvarná nebo teoretická, je úzce spjata s kolektivní aktivitou Surrealistické skupiny v Československu.

(zdroj:www.athanor.cz)

17.12.2010
Jste 385277 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish