Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

Trutnovské dračí slavnosti "Už ho nesou! aneb O rozměřování a stavbě města 2010" skončily

Městské slavnosti "Už ho nesou! aneb O rozměřování a stavbě města 2010" skončily v sobotu večer.

My jako pořadatelé jsme s průběhem slavností a hlavně se závěrečným průvodem velmi spokojeni. Děkujeme trutnovskému lidu i přespolním za pomoc při rozměřování města, dětem a jejich dospělým za vytvoření příjemné atmosféry a hlavně za to, že s námi šli v průvodu a užili si to.

Článek referující o průběhu slavností a první uveřejněné fotografie si můžete prohlédnout na portálu Trutnovinek (foto Miloš Šálek), další foto a video také od Martina Stejskala najdete na rajče.net a YouTube:

http://www.trutnovinky.cz/index.php?gid=22475

http://www.youtube.com/watch?v=Tz-ojNRYvU0

http://www.youtube.com/user/surrealy#p/a/u/0/LWFUwg_A0PI

http://surreal.rajce.idnes.cz/Trutnov_2010/

Dvě videa ke zhlédnutí také na stránkách Televize-JS:

http://www.televize-js.cz/view.php?cisloclanku=2010050014

http://www.televize-js.cz/view.php?cisloclanku=2010050022

Děkujeme dále: Kateřině Talavaškové a dívkám z tanečního oboru trutnovské ZUŠ za skvělé představení na hradbách, Zině Rýgrové a Domu kultury za ochotnou spolupráci, Mirce Bělohlávkové a jejím přátelům za skvostnou divadelní scénu u Muzea, Zdeňkovi Roselovi a jeho lidem za trpělivé zvučení a svícení, Josefu Kholovi a doborovolníků ze Střediska volného času za volný čas a námahu, Martině Poliakové a voletinskému Domu pod jasanem za krásné dílny a kozenky, Hance Jůzlové za toleranci a energii, panu Nývltovi a koňům za jejich pohodové povahy, trutnovské pekárně za chutné koláče, Petrovi Packovi Doubravovi za věrné služby, Petrovi a Víťovi Benešovým a Pepovi Silnému - hodnému svého jména za pomoc při věšení draka, Veronice Svobodové za podporu nejen psychickou, řidiči Černému za dopravu všeho nemožného, Romanovi Jablonskému za užitečnou a nezištnou spolupráci, Jarušce Zívrové za veselou a milou zábavu pro děti, Janu Klenčíkovi a trutnovským skautům a strašidlům za nápaditý program ve věznici, Tereze a Tomášovi Komárkovým i jejich krásnému lomu za pomoc a poskytnuté zázemí, Radce Petrákové a Pavlu Suchanovi a Astronomickému ústavu AV ČR za úchvatné fotografie vesmíru, cikánkám Adéle Bergrové a Radce Petrákové a Petře a Evě Šormovým za štastné pytlíčky, lesům a parkům za trochu dřeva, našim bratislavským přátelům za otevřenost, havranovi Robertovi Smolíkovi za jeho zobák, Rasputinovi a Martě, Jardovi a Kubrtovi a ostatním bubínkům v lese, Martinu a Janě Stejskalovým za přízeň, panu Šrolovi za delikatesní špekáčky, Webrovce a jejím dětem za účast, restauraci Bonanza za vřelé přijetí, pivovaru Karkonoš a jeho výčepu za celoroční provoz, technickým službám za čistotu, Městské policii za pořádek a hladký průběh, všem účinkujícím i řemeslníkům za um a umění, Lence Popelkové, Hayokovi, většině stánkařů za dobrý vkus, Pavle Jechové za zdravotní dozor, Milošovi Šálkovi a dalším fotografům a kameramanům za nadšení, pohotovost a drahou techniku (snad nám nějaké záběry poskytnou), všem sponzorům za jejich prosperitu a štědrost, mediálním partnerům za dobrou propagaci, lidem v kutnách za jejich bláznovství, vedení města Trutnova za vstřícnost, mírnému počasí.

Zvláštní poděkování patří městu Trutnovu a trutnovské krajině za jejich tajemnou krásu, zvonkům a zvoncům za dobrý zvuk a poutníkům, hvězdám a Radkovi Doležalovi za to, že byli a jsou stále s námi...

10.5.2010
Jste 385287 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish